PAVEMENT MARKING HANDBOOK

 

Vmark xin chia sẽ tài liệu "Pavement Marking Handbook" tạm dịch là "Sổ tay sơn vạch kẻ đường" do Bộ giao thông Texas, Mỹ ban hành vào tháng 8 năm 2004.

Các bạn có thể download tài liệu theo link file đính kèm.

Hotline: 0938100477 (Mr Phương)