TCVN 8788 : 2011

TCVN 8788 : 2011  Tiêu chuẩn áp dụng trong việc thi công (bằng phương pháp phun, lăn, quét), kiểm tra, giám sát và nghiệm thu vạch tín hiệu giao thông bằng các loại sơn tín hiệu phản quang hệ dung môi hoặc hệ nước. Việc thi công và nghiệm thu Sơn kẻ vạch đường hệ dung môi Vmark được thực hiện và tuân thủ những quy định của tiêu chuẩn này.

Hotline: 0938100477 (Mr Phương)